ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170147
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010137
รหัส Obec 6 หลัก :
  170147
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสุนทรพิชิตาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sunthornschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบึงพระอาจารย์
ตำบล :
  พระอาจารย์
อำเภอ :
  องครักษ์
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26120
โทรศัพท์ :
  037-350018
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มกราคม 2478
อีเมล์ :
  u48232793004@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระอาจารย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 06:23:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม


นายสุขสันติ โพสุวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน