ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170148
รหัส Smis 8 หลัก :
  26010125
รหัส Obec 6 หลัก :
  170148
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพลอยกระจ่างศรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watploykrachangsri
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านวัดพลอยกระจ่างศรี
ตำบล :
  บางสมบูรณ์
อำเภอ :
  องครักษ์
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26120
โทรศัพท์ :
  037-613052
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2475
อีเมล์ :
  wat_ploy@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2562 เวลา 11:16:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี


นางสาวรักชนก คำวัจนัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน