ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170157
รหัส Smis 8 หลัก :
  26012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  170157
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนา นายกพิทยากร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banna Nayokpitthayakorn School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดอนโพธิ์
ตำบล :
  บ้านนา
อำเภอ :
  บ้านนา
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26110
โทรศัพท์ :
  0-3738-1785
โทรสาร :
  0-3738-2020
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฏคม 2479
อีเมล์ :
  npkschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  204
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:09:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร


นายสำราญ ซื่อตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2