ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนองครักษ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1026170160
รหัส Smis 8 หลัก :
  26012010
รหัส Obec 6 หลัก :
  170160
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  องครักษ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ongkharak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน78
ตำบล :
  องครักษ์
อำเภอ :
  องครักษ์
จังหวัด :
  นครนายก
รหัสไปรษณีย์ :
  26120
โทรศัพท์ :
  037-391299
โทรสาร :
  037-322591
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2500
อีเมล์ :
  Ongkarakschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องครักษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 20:38:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนองครักษ์


นายนิวัฒน์ พัฒนไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]