ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าแยก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740007
รหัส Smis 8 หลัก :
  27010061
รหัส Obec 6 หลัก :
  740007
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าแยก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Tayaek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่าแยก
ตำบล :
  หนองบอน
อำเภอ :
  เมืองสระแก้ว
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27000
โทรศัพท์ :
  037247643
โทรสาร :
  037247643
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 09:56:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าแยก


นายพีระ สวัสดิ์ลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแยก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน