ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740013
รหัส Smis 8 หลัก :
  27010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  740013
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองน้ำใส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhongnamsai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคลองน้ำใส
ตำบล :
  โคกปี่ฆ้อง
อำเภอ :
  เมืองสระแก้ว
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27000
โทรศัพท์ :
  037550026
โทรสาร :
  037550026
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2513
อีเมล์ :
  bankhlongnamsai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปี่ฆ้องฉลองราชย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกปี่ฆ้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 02:58:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส


นายหงษ์คำ หาบุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน