ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขามะกา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740024
รหัส Smis 8 หลัก :
  27010036
รหัส Obec 6 หลัก :
  740024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขามะกา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhaomaka
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเขามะกา
ตำบล :
  ศาลาลำดวน
อำเภอ :
  เมืองสระแก้ว
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27000
โทรศัพท์ :
  092-594-1519
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/05/2520
อีเมล์ :
  khaomaka@sk1edu.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดอกลำดวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศาลาลำดวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:06:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขามะกา


นายนพพงศ์ เกิดแจ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขามะกา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน