ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740039
รหัส Smis 8 หลัก :
  27010048
รหัส Obec 6 หลัก :
  740039
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งหินโคน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantunghinkon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านทุ่งหินโคน
ตำบล :
  สระขวัญ
อำเภอ :
  เมืองสระแก้ว
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27000
โทรศัพท์ :
  037243368
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 เมษายน 2520
อีเมล์ :
  ิbtkschool2556@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สระขวัญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระขวัญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:20:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน


นายชาญชัย ยืนยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน