ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินกอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740063
รหัส Smis 8 หลัก :
  27010080
รหัส Obec 6 หลัก :
  740063
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหินกอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhinkong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหินกอง
ตำบล :
  ไทรทอง
อำเภอ :
  คลองหาด
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27260
โทรศัพท์ :
  037252083
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2521
อีเมล์ :
  hinkongsc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หาดไทรทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไทรทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2560 เวลา 09:03:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหินกอง


นางอมรรัตน์ จันกฤษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน