ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชุมทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740065
รหัส Smis 8 หลัก :
  27010082
รหัส Obec 6 หลัก :
  740065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชุมทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchumthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านชุมทอง
ตำบล :
  เบญจขร
อำเภอ :
  คลองหาด
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27260
โทรศัพท์ :
  037247493
โทรสาร :
  037247493
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/04/2520
อีเมล์ :
  banchoomthong@thaimail,com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คุณภาพการศึกษาหาดไทรทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เบญจขร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 15:21:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชุมทอง


นายคุณาพัฒน์ เวทย์มนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน