ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740071
รหัส Smis 8 หลัก :
  27010078
รหัส Obec 6 หลัก :
  740071
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สามัคคีราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  samarkkeeradbumrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองแวง
ตำบล :
  ไทรเดี่ยว
อำเภอ :
  คลองหาด
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27260
โทรศัพท์ :
  037247822
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2523
อีเมล์ :
  smk_s@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หาดไทรทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 06:09:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง


นางปราณี บรรณสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน