ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลตาพระยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740087
รหัส Smis 8 หลัก :
  27020009
รหัส Obec 6 หลัก :
  740087
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลตาพระยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubantaphaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตาพระยา
ตำบล :
  ตาพระยา
อำเภอ :
  ตาพระยา
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27180
โทรศัพท์ :
  037269068
โทรสาร :
  037269068
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/05/2476
อีเมล์ :
  Anb.tpy@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลตาพระยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 15:38:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลตาพระยา


นายวุฒนะ ฉิมมาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาพระยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน