ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดเวียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740097
รหัส Smis 8 หลัก :
  27020004
รหัส Obec 6 หลัก :
  740097
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดเวียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KUDWIAN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านกุดเวียน
ตำบล :
  ตาพระยา
อำเภอ :
  ตาพระยา
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27180
โทรศัพท์ :
  037243577
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มีนาคม 2480
อีเมล์ :
  kudwian104@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อารยธรรมบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาพระยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:47:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดเวียน


นายวินัย สุขพงษ์ไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเวียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน