ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกไพล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740098
รหัส Smis 8 หลัก :
  27020022
รหัส Obec 6 หลัก :
  740098
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกไพล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khokplai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโคกไพล
ตำบล :
  ทัพราช
อำเภอ :
  ตาพระยา
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27180
โทรศัพท์ :
  037550113
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2502
อีเมล์ :
  khokplai_1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อารยธรรมบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทัพราช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 17:43:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกไพล


นายบัญชา ประเสริฐสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไพล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน