ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740102
รหัส Smis 8 หลัก :
  27020025
รหัส Obec 6 หลัก :
  740102
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกเพร็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhokphrek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโคกเพร็ก
ตำบล :
  ทัพเสด็จ
อำเภอ :
  ตาพระยา
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27180
โทรศัพท์ :
  037510089
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 สิงหาคม พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  khokphrek@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทัพเสด็จ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 03:38:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก


นายสำเริง ขวดแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน