ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740104
รหัส Smis 8 หลัก :
  27020018
รหัส Obec 6 หลัก :
  740104
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทดวงศ์สมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantodwongsomboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านทดวงศ์สมบูรณ์
ตำบล :
  ทัพราช
อำเภอ :
  ตาพระยา
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27180
โทรศัพท์ :
  037550109
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 ตุลาคม 2528
อีเมล์ :
  bantod17@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อารยธรรมบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทัพราช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 17:38:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์


นายธีรพล วรคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน