ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกะสัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740106
รหัส Smis 8 หลัก :
  27020011
รหัส Obec 6 หลัก :
  740106
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกะสัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankasang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านกะสัง
ตำบล :
  ทัพไทย
อำเภอ :
  ตาพระยา
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27180
โทรศัพท์ :
  037247363
โทรสาร :
  037247363
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2488
อีเมล์ :
  kasang_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทัพไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 08:43:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกะสัง


นายศิลป์ธรณ์ ดำเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะสัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน