ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังบูรพา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740118
รหัส Smis 8 หลัก :
  27010108
รหัส Obec 6 หลัก :
  740118
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังบูรพา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwangburapa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านคลองสารพา
ตำบล :
  วังน้ำเย็น
อำเภอ :
  วังน้ำเย็น
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27210
โทรศัพท์ :
  037542606
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พฤษภาคม 2523
อีเมล์ :
  ssrk1107@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังน้ำเย็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังน้ำเย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 สิงหาคม 2560 เวลา 02:56:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังบูรพา


นางสาวนิตยา แสนใจกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบูรพา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน