ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740143
รหัส Smis 8 หลัก :
  27020030
รหัส Obec 6 หลัก :
  740143
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ช่องกุ่มวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chongkumwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านช่องกุ่ม
ตำบล :
  ช่องกุ่ม
อำเภอ :
  วัฒนานคร
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27160
โทรศัพท์ :
  037262500
โทรสาร :
  037262500
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/04/2471
อีเมล์ :
  chongkum2557@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มนครินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ช่องกุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 10:24:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา


นายพงษ์ศักดิ์ ศิริเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องกุ่มวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน