ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740144
รหัส Smis 8 หลัก :
  27020032
รหัส Obec 6 หลัก :
  740144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaitahanbokpattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านใหม่พัฒนา
ตำบล :
  แซร์ออ
อำเภอ :
  วัฒนานคร
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2518
อีเมล์ :
  banmaitahanbok@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แซร์ออ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา


นายกิตติชัย ปลอดประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน