ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740161
รหัส Smis 8 หลัก :
  27020044
รหัส Obec 6 หลัก :
  740161
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชาเกษตรพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prachakasetpattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองมะอึ
ตำบล :
  โนนหมากเค็ง
อำเภอ :
  วัฒนานคร
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27160
โทรศัพท์ :
  037363143
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มีนาคม 2474
อีเมล์ :
  krukiku88@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปางสีดา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนหมากเค็ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 20:46:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา


นายอดิศักดิ์ สมบูรณ์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน