ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740163
รหัส Smis 8 หลัก :
  27020041
รหัส Obec 6 หลัก :
  740163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทับใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantubmai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านทับใหม่
ตำบล :
  โนนหมากเค็ง
อำเภอ :
  วัฒนานคร
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27160
โทรศัพท์ :
  037541434
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01052508
อีเมล์ :
  tubmai434@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปางสีดา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนหมากเค็ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  49 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 06:03:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทับใหม่


นายธนพิพัฒน์ บุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน