ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740165
รหัส Smis 8 หลัก :
  27020061
รหัส Obec 6 หลัก :
  740165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่ไทยพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaithaibatthana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านใหม่ไทยพัฒนา
ตำบล :
  หนองตะเคียนบอน
อำเภอ :
  วัฒนานคร
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27160
โทรศัพท์ :
  037550063
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 เมษายน 2523
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปางสีดา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองตะเคียนบอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:29:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา


นายบัญชาการ ฉายอรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน