ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งคอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740172
รหัส Smis 8 หลัก :
  27020046
รหัส Obec 6 หลัก :
  740172
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งคอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpongcom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโป่งคอม
ตำบล :
  ผักขะ
อำเภอ :
  วัฒนานคร
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27160
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  pongcom.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไตรมิดร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผักขะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 15:19:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งคอม


นายเพิ่มศักดิ์ เหมพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งคอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน