ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740175
รหัส Smis 8 หลัก :
  27020049
รหัส Obec 6 หลัก :
  740175
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองใหญ่
ตำบล :
  ผักขะ
อำเภอ :
  วัฒนานคร
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27160
โทรศัพท์ :
  0650958894
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  bannongyai2065@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผักขะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:25:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่


นางสายสุนีย์ ท้าวน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน