ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740201
รหัส Smis 8 หลัก :
  27020105
รหัส Obec 6 หลัก :
  740201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sorthaisaereeaudsahagam 3
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านป่าไร่
ตำบล :
  ป่าไร่
อำเภอ :
  อรัญประเทศ
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27120
โทรศัพท์ :
  037243521
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2510
อีเมล์ :
  Sorthai3_2556@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มตะวันบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลป่าไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 14:03:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3ผู้อำนวยการโรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน