ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740216
รหัส Smis 8 หลัก :
  27020116
รหัส Obec 6 หลัก :
  740216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  muangpai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเมืองไผ่
ตำบล :
  เมืองไผ่
อำเภอ :
  อรัญประเทศ
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27120
โทรศัพท์ :
  037233778
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/09/2488
อีเมล์ :
  muangpaisk2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อาคเนย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 21:43:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองไผ่


นางวิจิตรา คนซื่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน