ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยสามารถ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740228
รหัส Smis 8 หลัก :
  27020099
รหัส Obec 6 หลัก :
  740228
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไทยสามารถ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanThai Samat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านไทยสามารถ
ตำบล :
  บ้านด่าน
อำเภอ :
  อรัญประเทศ
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27120
โทรศัพท์ :
  037232891
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18พฤษภาคม2499
อีเมล์ :
  thaisamart2499@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านด่าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:43:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไทยสามารถ


นางสาววาสนา ใหม่พุมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามารถ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน