ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหันทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740232
รหัส Smis 8 หลัก :
  27020119
รหัส Obec 6 หลัก :
  740232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหันทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhansai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหันทราย
ตำบล :
  หันทราย
อำเภอ :
  อรัญประเทศ
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27120
โทรศัพท์ :
  037426021
โทรสาร :
  037426050
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03/09/2468
อีเมล์ :
  ้banhansai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เทวาธิราช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หันทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 14:23:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหันทราย


นายศิริวัฒน์ วรนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันทราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน