ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740236
รหัส Smis 8 หลัก :
  27010110
รหัส Obec 6 หลัก :
  740236
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเขาฉกรรจ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubankhaochakun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านตลาดเขาฉกรรจ์
ตำบล :
  เขาฉกรรจ์
อำเภอ :
  เขาฉกรรจ์
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27000
โทรศัพท์ :
  037561059
โทรสาร :
  037561059
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/11/2479
อีเมล์ :
  thiti.w@sk1edu.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขาฉกรรจ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทต.เขาฉกรรจ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10:59:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์


นายสนั่น มณีสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน