ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระเพลิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740254
รหัส Smis 8 หลัก :
  27010119
รหัส Obec 6 หลัก :
  740254
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพระเพลิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpraploeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านพระเพลิง
ตำบล :
  พระเพลิง
อำเภอ :
  เขาฉกรรจ์
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27000
โทรศัพท์ :
  037243978
โทรสาร :
  037243761
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/07/2513
อีเมล์ :
   bps_@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระเพลิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:04:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพระเพลิง


นางมณี มั่งคั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน