ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740271
รหัส Smis 8 หลัก :
  27020131
รหัส Obec 6 หลัก :
  740271
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thammasiri
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโคกสว่าง
ตำบล :
  หนองม่วง
อำเภอ :
  โคกสูง
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27120
โทรศัพท์ :
  037441382
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 กรกฎาคม 2516
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ทัพบดินทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 10:09:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร


นางสาวเมธิกานต์ เพชรดล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน