ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสระแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740294
รหัส Smis 8 หลัก :
  27012003
รหัส Obec 6 หลัก :
  740294
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สระแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sakaeo School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   -   บ้าน58
ตำบล :
  สระแก้ว
อำเภอ :
  เมืองสระแก้ว
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27000
โทรศัพท์ :
  037241091
โทรสาร :
  037241091
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2501
อีเมล์ :
  mailsakaeo@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 14:25:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสระแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน