ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนซับม่วงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740302
รหัส Smis 8 หลัก :
  27022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  740302
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ซับม่วงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  submaungwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านซับม่วง
ตำบล :
  โคคลาน
อำเภอ :
  ตาพระยา
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27180
โทรศัพท์ :
  037-269920
โทรสาร :
  0373269920
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2534
อีเมล์ :
  submuang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปิ่นมาลา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคคลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  168 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:37:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนซับม่วงวิทยา


นายจำเนียร พวงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนซับม่วงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน