ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1027740304
รหัส Smis 8 หลัก :
  27012005
รหัส Obec 6 หลัก :
  740304
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังหลังวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wanglangwitayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านแสนสุข
ตำบล :
  ทุ่งมหาเจริญ
อำเภอ :
  วังน้ำเย็น
จังหวัด :
  สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ :
  27210
โทรศัพท์ :
  037252013
โทรสาร :
  037252016
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/06/2530
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งมหาเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  200 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 15:38:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม


นางอุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลังวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน