ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200025
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050173
รหัส Obec 6 หลัก :
  200025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKUMPAYANONGKRATUMWITTHAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านกุ่มพะยา
ตำบล :
  บึงอ้อ
อำเภอ :
  ขามทะเลสอ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30280
โทรศัพท์ :
  044-009600
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 มิถุนายน 2493
อีเมล์ :
  30050173@korat5.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนแกนนำวิถีพุทธ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  Bungaoo
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08:21:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา


นางสาวณญาธวันดิ์ เกงขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน