ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200026
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050177
รหัส Obec 6 หลัก :
  200026
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโกรกกระหาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Krok Krahat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโกรกกระหาด
ตำบล :
  โป่งแดง
อำเภอ :
  ขามทะเลสอ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30280
โทรศัพท์ :
  044-430026
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มกราคม 2515
อีเมล์ :
  kkhschool.korat5@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โป่งแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:38:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด


นายเชษฐ์พิชิต คำกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน