ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200027
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050167
รหัส Obec 6 หลัก :
  200027
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขามทะเลสอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhamtaleso school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านบึงขามทะเลสอ
ตำบล :
  ขามทะเลสอ
อำเภอ :
  ขามทะเลสอ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30280
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มกราคม 2481
อีเมล์ :
  bankhamtalasoschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขามทะเลสอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14:49:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขามทะเลสอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน