ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกแฝก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200028
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050168
รหัส Obec 6 หลัก :
  200028
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกแฝก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhokfaek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโคกแฝก
ตำบล :
  ขามทะเลสอ
อำเภอ :
  ขามทะเลสอ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30280
โทรศัพท์ :
  044-333405
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  khokfaek_like3d@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขามทะเลสอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:10:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกแฝก


นายสุพิรัฐ จันทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแฝก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน