ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200029
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050176
รหัส Obec 6 หลัก :
  200029
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโนน
ตำบล :
  โป่งแดง
อำเภอ :
  ขามทะเลสอ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30280
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2478
อีเมล์ :
  kawsoy1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โป่งแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 15:19:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนน


นายวิริยาพน ฉิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน