ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200034
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050179
รหัส Obec 6 หลัก :
  200034
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโตนดพูนผลวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantanotphunphonwitthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโตนด,พูนผล
ตำบล :
  พันดุง
อำเภอ :
  ขามทะเลสอ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30280
โทรศัพท์ :
  044-430007
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤษภาคม
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ip star
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พันดุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 19:20:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา


นายเตชทัต แก้วทิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน