ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนตาล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200035
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050170
รหัส Obec 6 หลัก :
  200035
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนตาล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pannontan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านโนนตาล
ตำบล :
  บึงอ้อ
อำเภอ :
  ขามทะเลสอ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30280
โทรศัพท์ :
  044-750247
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  nontanschool57@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงอ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:50:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนตาล


นายประทีป เพิ่มชีวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน