ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุระไหว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200037
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050172
รหัส Obec 6 หลัก :
  200037
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุระไหว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิBanburawai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านบุระไหว
ตำบล :
  บึงอ้อ
อำเภอ :
  ขามทะเลสอ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30280
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงอ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 07:36:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุระไหว


นางณัฎฐ์ษิญา ประจิตรเมธาธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุระไหว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน