ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพันดุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200038
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050180
รหัส Obec 6 หลัก :
  200038
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพันดุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban pandung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านพันดุง
ตำบล :
  พันดุง
อำเภอ :
  ขามทะเลสอ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30280
โทรศัพท์ :
  044-750251
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 มกราคม 2468
อีเมล์ :
  pandung013@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พันดุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:17:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพันดุง


นางสาวสุทธิรักษ์ คงสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันดุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน