ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200039
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050183
รหัส Obec 6 หลัก :
  200039
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGGOK SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองกก
ตำบล :
  หนองสรวง
อำเภอ :
  ขามทะเลสอ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30280
โทรศัพท์ :
  044-750250
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ก.ย.2505
อีเมล์ :
  bnk.kham@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.(ศธ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสรวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 22:33:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกก


นางนางสาลินี รุ่งโรจน์กิจกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน