ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200040
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050184
รหัส Obec 6 หลัก :
  200040
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองตะครอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGTAKRONG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองตะครอง
ตำบล :
  หนองสรวง
อำเภอ :
  ขามทะเลสอ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30280
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/05/2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสรวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 14:24:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง


นายเกรียงไกร สิงหนาท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะครอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน