ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสรวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200041
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050182
รหัส Obec 6 หลัก :
  200041
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสรวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBannongsuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองสรวง
ตำบล :
  หนองสรวง
อำเภอ :
  ขามทะเลสอ
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30280
โทรศัพท์ :
  044-973040
โทรสาร :
  044-973040
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2468
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสรวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10:16:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสรวง


นางมาลี กกขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน