ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200043
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050137
รหัส Obec 6 หลัก :
  200043
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลขามสะแกแสง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubankhamsakaesang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านขาม
ตำบล :
  ขามสะแกแสง
อำเภอ :
  ขามสะแกแสง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30290
โทรศัพท์ :
  044-385049
โทรสาร :
  044-385049
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/07/2541
อีเมล์ :
  ottokhamaks1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08:48:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง


นายมงคล ท่วมกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน