ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200044
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050138
รหัส Obec 6 หลัก :
  200044
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankooschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านคู
ตำบล :
  ขามสะแกแสง
อำเภอ :
  ขามสะแกแสง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30290
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2494
อีเมล์ :
  bankupracha@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขามสะแกแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:41:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)


นางยุพิน วัชระสุขโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน