ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุตะโก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200045
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050154
รหัส Obec 6 หลัก :
  200045
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุตะโก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBUTAKO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโนนเกษตร
ตำบล :
  เมืองเกษตร
อำเภอ :
  ขามสะแกแสง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30290
โทรศัพท์ :
  044-082033
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/08/1938
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ประถมศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ้เมืองเกษตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  78 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:38:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุตะโก


นางยวนใจ ชอบใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุตะโก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน